CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

a). Certificat medical de incadrare in grad de handicap al copilului;

 

 

b). Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti;

 

 

c). Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

 

 

d). Existenta unui frate sau a unei surori inmatriculat/a in unitatea de invatamant.

 

Reclame