BURSE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2016-2017

ANUNT

privind acordarea burselor semestrul I

an scolar 2016 – 2017

 

I.BURSE DE AJUTOR SOCIAL

BURSE PENTRU ORFANI

Acte necesare:

 1. cerere;
 2. copie certificat de nastere al elevului;
 3. copie certificat al parintelui decedat;
 4. copie B.I./C.I. al parintelui intretinator.

BURSE MEDICALE

Acte necesare:

 1. cerere;
 2. copie certificat de nastere al elevului;
 3. certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul scolar.
 4. copii B.I./C.I. ale parintilor.

 BURSE SOCIALE

Acte necesare:

 1. cerere;
 2. copie certificat de nastere al elevului;
 3. copii ale certificatelor de nastere ale celorlalti frati;
 4. copii B.I./C.I. ale parintilor;
 5. adeverinta de salariu – veniturile nete pe ultimele 12 luni  anterioare

depunerii dosarului  / talon pensie sau declaratie notariala ca nu are niciun  fel de venit (pentru   semestrul  I perioada septembrie 2015-august 2016)

 1. adeverinta pe ultimele 12 luni ( perioada septembrie 2015-august 2016) de la circa financiara sau Primarie ca nu figureaza in evidentele fiscale cu alte venituri impozabile (pentru ambii parinti);
 2. cupoane privind alocatia copiilor (pentru toti copiii din familie).
 1. II. BURSE DE PERFORMANTA

Acte necesare:

 1. cerere;
 2. copie certificat de nastere al elevului;
 3. diplome doveditoare ca a obtinut locurile I, II sau III la etapele

nationale ale olimpiadelor si concursurilor organizate de M.E.C.S. in anul  scolar 2015- 2016;

 1. diplome care arata ca s-au calificat in loturile  de  pregatire    organizate de  M.E.C.S. pentru competitiile internationale in anul scolar 2015- 2016;
 2. diplome care arata obtinerea locurilor I, II sau III la etapele nationale    ale  competitiilor  /  concursurilor cultural  –  artistice,   sportive,   cu caracter tehnico – stiintific de nivel national organizat de M.E.C. S. in anul scolar 2015- 2016;
 3. copii B.I./C.I. ale parintilor.

NOTA: Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.

III. BURSE DE STUDIU

elevi care au media generala de cel putin 8.50 si 10 la purtare si un venit lunar pe  membru  de  familie cel mult egal cu salariul minim pe economie.

Acte necesare:

 1. cerere;
 2. copie certificat de nastere al elevului;
 3. copii B.I./C.I. ale parintilor;
 4. adeverinta de salariu – veniturile pe ultimele 3 luni  anterioare depunerii dosarului  / talon pensie sau declaratie notariala ca nu are niciun fel de venit (pentru semestrul I se iau in calcul veniturile din iunie 2016 – august2016);
 5. adeverinta de la circa financiara ca nu figureaza in evidentele fiscale cu alte venituri impozabile (pentru ambii parinti);
 6. cupoane privind alocatia copiilor (pentru toti copiii din familie).

7.adeverinte frati/surori ( scoala sau facultate) cu mentiunea daca au beneficiat de bursa pe lunile iunie, iulie, august.

NOTA:

Actele pentru toate categoriile de burse vor fi puse intr-un dosar  cu sina.

Actele se vor aseza in ordinea mentionata mai sus.

Raspunderea privind lipsa unor acte sau documente necesare acordarii rechizitelor, respectiv burselor revine in exclusivitate parintilor.

Fiecare dosar va fi inregistrat la secretariatul scolii cu numar si data.

Termenul limita de predare a dosarelor pentru bursele scolare este joi,

28.09.2016, orele 12.00.

Perioada de depunere a dosarelor pentru burse este 21.09.2016 – 28.09.2016 .

ordin-5576_2011_anexa_criterii_de_acordare_a_burselor

27487din-12-02-2016

27491-din-12-02-2016

27494-din12-02-2016

cerere-bursa-sociala

cerere-bursa-de-performanta

cerere-bursa-medicale

cerere-bursa-orfan

anunt

Anunțuri